Депозитарні послуги

Депозитарна діяльність (послуги зберігача цінних паперів) – це професійна діяльність на фондовому ринку, що здійснюється в інтересах клієнтів Компанії (фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів України) та включає:

  • відкриття рахунків в цінних паперах
  • облік прав власності на рахунку в цінних паперах
  • виконання облікових, адміністративних та інформаційних операцій
  • здійснення розрахунково-клірингових операцій
  • перерахування доходів за цінними паперами через депозитарну систему
  • виконання безумовних операцій (спадщина, рішення суду тощо).

Компанія є членом «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів» (ПАРД) та представлена в Раді учасників Національного депозитарію України.

Компанія здійснює професійну діяльність на фондовому ринку України – депозитарну діяльність – на підставі Ліцензії НКЦПФР серії АЕ №294660 від 13.01.2015р. (строк дії Ліцензії необмежений) АНУЛЬОВАНА (Рішення НКЦПФР від 17.07.2023 №787).

Умови обслуговування Документи для відкриття рахунку в цінних паперах Форми розпоряджень Повідомлення акціонерам Внутрішні положення депозитарної установи