Повідомлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

Повідомлення акціонерам ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582) про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів доступне за посиланням.