Повідомлення акціонерам ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”

Повідомлення акціонерам ПАТ “Розрахунковий центр” про дистанційне проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів доступне за посиланням.