Повідомлення акціонерам АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Повідомлення акціонерам АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (ЄДРПОУ 00165712) про дистанційне проведення 08 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів доступне за посиланням.