ПРАТ «Альтана Капітал» з 01 лютого 2023 року припиняє провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності

Шановні депоненти!

Повідомляємо Вам, що на підставі Рішення акціонера №94  від 14.11.2022 року ПРАТ «Альтана Капітал» з 01 лютого 2023 року припиняє провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності.

У термін до 01 лютого 2023 року Вам необхідно переказати належні цінні папери, права на які обліковуються на такому рахунку у цінних паперах, до іншої обраної Вами депозитарної установи та закрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі ПРАТ «Альтана Капітал».

У разі незакриття рахунку у цінних паперах до 01 лютого 2023 року цінні папери, права на які обліковуються на такому рахунку у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку у цінних паперах депозитарної установи ПРАТ «Альтана Капітал», управління такими цінними паперами буде здійснювати уповноважений на зберігання Центральний депозитарій цінних паперів ПАТ «НДУ», на спеціальному рахунку для обліку цінних паперів тих депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі ПРАТ «Альтана Капітал».

Додатково повідомляємо, що вартість операцій з цінними паперами, щодо списання належних Вам цінних паперів до обраної депозитарної установи буде тарифікуватися у  пільговому режимі – 100 грн. за одну операцію (облікові операції, внесення змін до анкети тощо).

Телефон для довідок: (050) 864-94-36, zoya.grekhova@altana-capital.com, начальник депозитарного відділу Грєхова Зоя.