Повідомлення акціонерам АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Повідомлення акціонерам АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 23 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів доступне за посиланням