Повідомлення акціонерам АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Повідомлення акціонерам АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191000) про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2017-2020 роки доступне за посиланням